תקנון

תנאי שימוש באתר “גודלייף אאוטדורס”

ברוכים הבאים לאתר גודלייף אאוטדורס 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה במייל [email protected] או בטלפון 077-7000667

תקנון השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.goodlife-outdoors.com  אשר בבעלות חברת סופטאב ישראל בע”מ , ח.פ 514060508 (להלן: “אתר גודלייף אאוטדורס“), המפעיל של האתר ו/או בעל הזכויות באתר . האתר מאפשר לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון“):

  1. תנאי שימוש באתר

1.1.   תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.

1.2.   השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3.   שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

1.4.   נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין אתר גודלייף אאוטדורס, לכל דבר ועניין.

1.5.   בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.6. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ואתר גודלייף אאוטדורס שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

1.7. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי אתר גודלייף אאוטדורס, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

1.8. בכל מקום בו מצוין אתר גודלייף אאוטדורס בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.

1.9. אתר גודלייף אאוטדורס עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

1.10.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לאתר גודלייף אאוטדורס דרך פרטי הקשר המצוינים לעיל.

2. אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח“), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1.   לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לאתר גודלייף אאוטדורס ובין אם לצד ג’.

2.2.   לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. אתר גודלייף אאוטדורס יהיה רשאי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

2.3.   לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

       3. השירותים המוצעים באתר

3.1.   התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.

3.2.   אתר גודלייף אאוטדורס רשאי לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

3.3.   אתר גודלייף אאוטדורס רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתו הבלעדי. אתר גודלייף אאוטדורס יהיה רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

3.4.       הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה

3.5.   מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. אתר גודלייף אאוטדורס לא יישא באחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

3.6.   מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. אתר גודלייף אאוטדורס שומר על זכות לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

3.7.   הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה ומאסטרכארד בלבד,  ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

3.8.   השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו.

3.9.   בעצם ביצוע הרשמה באתר לקוחות מביעים הסכמתם לקבל הודעות דוא”ל ומסרונים מהאתר למטרות מתן עדכונים בנוגע להזמנות ואף למטרות שיווקיות.

     4. מדיניות החזרות וביטולים

4.1.   הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק“), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎7 להלן בתקנון זה.

4.3.   החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי.

4.4.   לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

4.5.   החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע בחנות אתר גודלייף אאוטדורס ובכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שלעיל.

מדיניות החזרות

אנחנו משקיעים זמן רב ומאמצים בתכנון ובייצור מוצרים איכותיים תוך שימוש בחומרי גלם איכותיים ועם מרכיב עבודה איכותי. כל המוצרים נבדקים טרם שליחתם מהמפעל ומרביתם גם נבדקים שוב טרם שליחתם אליכם. אנחנו מקווים שהמוצרים שלנו יענו על הציפיות שלכם.

יחד עם זאת אם תבחרו להשיב את המוצרים לפניכם מדיניות ההחזרות שלנו.

מדיניות ביטול קנייה

תוכלו לבטל את הקנייה ולקבל החזר כספי בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ע”פ חוק.

ביטול הקנייה לא יתאפשר במקרים הבאים:

באם המוצר כבר הורכב בביתכם.

באם המוצר הוזמן עבורכם בהזמנה מיוחדת.

באם נעשה שימוש במוצר או נגרם לו פגם.

באם המוצר חובר למים, חשמל או גז – ייחשב הדבר שנעשה שימוש במוצר.

באם המוצר אינו מוחזר באריזתו המקורית (ראו הרחבה בפסקות הבאות).

מוצרים אשר ניתן לפתוח את האריזה המקורית ועדיין להחזירו באם לא נעשה בו שימוש או פגם:

ישנם מוצרים (כגון פופים לדוגמא) אשר ניתן לפתוח את אריזתם המקורית, לבדוק שהמוצר לשביעות רצונכם ובמקרה שאינו לשביעות רצונכם – להשיבו לאריזה ולהחזירו. אך עליכם לוודא היטב שבזמן הוצאתו מהאריזה המוצר לא יתלכלך או יירטב או ייפגם בכל צורה כלשהי שתמנע מאיתנו למכור את המוצר כחדש. לכן אם אתם רוצים תחילה לוודא שהמוצר מוצא חן בעיניכם – אנא הוציאו אותו מהאריזה המקורית על גבי משטח נקי ודאגו לגעת בו בידיים נקיות בלבד.

מוצרים אשר פתיחת האריזה המקורית פוגמת במוצר ותמנע אפשרות של החזרת המוצר:

ישנם מוצרים אשר האריזה המקורית הנה הרמטית ופתיחת האריזה פוגמת במוצר ומונעת מכירתו מחדש.

בקטגוריה זו נכללים מוצרים לטיפול במים, מוצרים באריזה שיווקית אשר יש להיעזר במספריים על מנת לפתוח את אריזה וכו’.

אופן ביצוע החזרה

אם בכל זאת החלטתם שאתם רוצים להחזיר את המוצר והמוצר ניתן להחזרה ע”פ הקריטריונים אשר פורטו לעיל – אנא הקפידו להשיבו לאריזה המקורית מהר ככל האפשר ווודאו מעל לכל ספק שהוא במצב חדש. באחריותכם שיגיע בחזרה אלינו במצב חדש.

תוכלו להשיב את המוצרים אלינו למחסן החברה בקיבוץ העוגן באופן עצמי או ע”י שליח.

שימו לב, כאשר המוצר יגיע אלינו חזרה אנו נבדוק שאכן הוא במצב חדש ולא נעשה בו שימוש ורק אם יימצא כך תוכלו לקבל החזר כספי. באם יימצא שהמוצר אינו במצב חדש לא נוכל לקבלו בחזרה ויהיה עליכם לקחת את המוצר בחזרה. במקרה שהמוצר הוחזר אלינו באמצעות שליח – יהיה עליכם לדאוג לקחת את המוצר בתוך 7 ימי עסקים או לחילופין נוכל לשלוח אותו בחזרה אליכם אך עלות המשלוח תהיה על חשבונכם.

אופן ביצוע הזיכוי

החזר כספי עקב ביטול הקניה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין בכפוף למועדי חברת האשראי.

דמי ביטול ודמי התקנה

במקרה שתרצו לבטל את הקנייה והנכם זכאים לבטל אותה לפי התנאים שפורטו לעיל – תחויבו בדמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח – הנמוך מביניהם – כל זאת ע”פ החוק להגנת הצרכן.

בנוסף אנו עשויים לנכות מן ההחזר את עמלת ביטול העסקה אשר חויבנו ע”י חברת האשראי גם זאת ע”פ החוק להגנת הצרכן.

כמו כן במקרה והמוצר נשלח אליכם ע”י חברת שליחויות וההזמנה לא חויבה במשלוח כחלק ממבצע (לדוגמא משלוחים מעל 500 ש”ח בחינם) – נאלץ לנכות מסכום ההחזר את עלות המשלוח המצוינת בעמוד המוצר היות והשליחות בוצעה ושולמה על ידינו ובמקרה של החזרת המוצר כבר לא נוכל לספוג את עלות המשלוח.

5. ביטול עסקה ע”י אתר גודלייף אאוטדורס

אתר גודלייף אאוטדורס יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

5.1.   אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר/שירות.

5.2.   אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר/שירות ו/או תיאור המוצר/שירות.

5.3.   במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של אתר גודלייף אאוטדורס.

5.4.   במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

5.6.   כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו של אתר גודלייף אאוטדורס שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

6. קניין רוחני וזכויות יוצרים

6.1.   האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב (להלן: “המידע”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לאתר גודלייף אאוטדורס ו/או לצדדים שלישים אחרים.

6.2.   חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של אתר גודלייף אאוטדורס לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם אתר גודלייף אאוטדורס התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

6.3.   כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם “גודלייף אאוטדורס”, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של אתר גודלייף אאוטדורס והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

7. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל אתר גודלייף אאוטדורס בפרטים הבאים:

7.1.   טלפון: 077-7000667;

7.2.   דוא”ל: EMAIL: [email protected]

 

8. אבטחת מידע

8.1.   אתר גודלייף אאוטדורס נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

8.2.   כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי אתר גודלייף אאוטדורס. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, אתר גודלייף אאוטדורס לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8.3.   אתר גודלייף אאוטדורס מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

8.4.   הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:”Peep-Link”, “Robot” “PageScrape”, “Spider” או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

8.5.   מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי אתר גודלייף אאוטדורס יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

9. מדיניות הגנת פרטיות באתר

9.1.   פרטיות משתמשי האתר חשובה לאתר גודלייף אאוטדורס. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

9.2.   ייתכן ואתר גודלייף אאוטדורס ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם אתר גודלייף אאוטדורס יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.

9.3.   במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.

9.4.   במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

9.5.   במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

9.6.   בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לאתר גודלייף אאוטדורס תחת הלשונית “צור קשר” באתר או בפרטים המצוינים בסעיף ‎7 לעיל בתקנון זה, ואתר גודלייף אאוטדורס ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.

10. תנאים כלליים

10.1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is).

10.2. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לאתר גודלייף אאוטדורס. למען הסר ספק, אתר גודלייף אאוטדורס לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. אתר גודלייף אאוטדורס רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

10.3. אתר גודלייף אאוטדורס ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.

10.4. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

10.5. החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

10.6. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). על המשתמש רשאי לבצע עסקאות חוקיות, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים, ביצוע הזמנות סרק, ורכישות שמטרת הביצוע שלהן הינה לשם מרמה.

 

11. ברירת דין ובוררות

11.1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (אתר גודלייף אאוטדורס)

בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות

של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

11.2. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ”ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.