אירוח חוץ
Outdoor Hosting

אירוח חוץ

מוצרים ייחודיים המיועדים לתנאי חוץ אשר יסייעו לכם לשמור על המשקה שלכם קר ומגשי במבוק אשר הופכים את פוף ההדום לשולחן.

  • Softub
  • Spirit
  • Palm Leaf
  • Ontopia
  • Aqua Finesse